СРЕДСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

Ф.” SUNDSTROEM” - средаства за дихателна защита

Ф.”SERGE” - еднократни маски за дихателна защита

Ф.”WELDAS” и ф.”ESAB” – ръкавици, облекла, завеси и аксесоари за заварчици

“3M”, “SPEEDGLASS”, “HELLBERG” – фотосоларни шлемове, защита на слуха, предпазни очила, каски, предпазители за лица

“FALLSAFE” – средства за височинна защита