КАНАЛОПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

ROTHENBERGER” - Ръчни, електрически и снабдени с ДВГ машини за почистване на канали

FALCH” – Системи за почистване на канали с вода под налягане.