СИСТЕМИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И РЕСПИРАЦИЯ

“EUROMATE” – Подвижни и стационарни системи за респириране на заваръчните газове

“STARMIX” - Професионални прахосмукачки и системи за почистване на промишлени отпадъци

“FALCH” – Системи за почистване с вода под налягане от 300 до 3000 бара.
Бластиращи системи

“ECCO” - Пясъкоструйна техника

“DEHUTECH” – Индустриални изсушители за въздух