КОМПРЕСОРИ

Стационарни и мобилни, бутални и винтови компресори, хладилни сушители, масла, аксесоари на ф.”Atlas Copco”- , ф.”Ceccato”, ф.”Luna” и ф.”Ferax”

Пневмоподготвящи групи и пневмоелементи, фитинги , сферични кранове за пневматика и хидравлика на ф.”SMC”, ф.”Legris”, ф."Cejn"