ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ПНЕВМАТИЧНИ И ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Ф.”LEGRIS” – Пневматични и хидравлични елементи,шлангове, разпределители

Ф.”SMC” – Пневматични елементи, шлангове,пневмоцилиндри, контролно-измервателни уреди