ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА

“SINDSTROEM” - Очила защитни и средства за дихателна защита

“SERGE” – еднократни маски за дихателна защита

„WELDAS” – Ръкавици, облекла, завеси и аксесоари за заварчици

„3М” – Предпазни очила и средства за защита на слуха

„HELLBERG” - Защита на слуха

“FALLSAFE” – средства за височинна защита

“ESAB” , “3M SPEEDGLAS” – Фотосоларни маски за заваряване