ЗАВАРЪЧНА ТЕХНИКА И АКСЕСОАРИ

Заваръчна техника – Инвертори, машини за ВИГ заваряване, машини за МИГ/МАГ заваряване, специализирани заваръчни машини на фирмите “ESAB” – Швеция и „SELCO” – Италия.
Осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз

Комплекси за роботизирано заваряване “Motoman”

Консумативи за заваряване на “ESAB” и „SELCO”- дюзи, капачки, чукчета, спрейове, байцпаста, паста

Шлангове за ВИГ и МИГ/МАГ на ф. “ESAB” и ф.”BINZEL”

Заваръчни ръкавици на фирма „ESAB” и фирма “WELS”.

Заваръчни маски и стъкла на ф. “Autogen” – Чехия

Заваръчни шлемове с фотосоларен елемент на ф.”ESAB” и ф.”3М Speedglass”

Заваръчни престилки, гети, маски за труднодостъпни места, качулки

Негорими облекла и гащиризони

Магнитни системи за повдигане на метал – ф.”TECHNOMAGNETE”

За справка вж. www.esab.bg / раздел дистрибутори /
www.selcoweld.com
www.binzel-abicor.com
www.speedglas.com
www.gce.cz
www.tecnomagnete.com